◂
sci
hub

to open science
Shi, Yu-Sheng; Yuan, Zi-Fei; Wei, Qian; SUN, Ke-Qiang; Xu, Bo-Qing . (2016). Pt-FeOx/SiO2 catalysts prepared by galvanic displacement show high selectivity for cinnamyl alcohol production in the chemoselective hydrogenation of cinnamaldehyde. Catal. Sci. Technol., (), 10.1039.C6CY01340F–. doi:10.1039/c6cy01340f 
10.1039/c6cy01340f