sci
hub

to open science
Barbara Lichodziejewska; MD; Jadwiga Kl̶oś; MD; Joanna Rezler; MD; Katarzyna Grudzka; MD; Maria Dl̶użzniewska; MD; Andrzej Budaj; MD; Leszek Ceremużyński; MD; PhD. (1997). Clinical Symptoms of Mitral Valve Prolapse Are Related to Hypomagnesemia and Attenuated by Magnesium Supplementation. , 79(6), 768–772. doi:10.1016/s0002-9149(96)00865-x 
10.1016/s0002-9149(96)00865-x