sci
hub

to open science
Li Zeng; Shaohua Gu; Yao Li; Enpeng Zhao; Jian Xu; Xin Ye; Qinhan Wu; Liu Wang; Yi Xie; Yumin Mao. (2003). Identification of a novel human doublecortin-domain-containing gene (DCDC1) expressed mainly in testis. , 48(7), 393–396. doi:10.1007/s10038-003-0033-3 
10.1007/s10038-003-0033-3